M-BOUW CODE

Met BOUW! ga ik dieper in op de klant met aandacht voor zijn of haar opdrachten. Ik help jouw bedrijf om medewerkers en processen te ontwikkelen. Hierbij staat de mens centraal. Klant- en medewerkersgericht ondernemen, dat maakt het verschil! Dit doe ik door altijd ‘Mens – Team – Proces’ als uitgangspositie te nemen. Zo werken we samen van binnen naar buiten.  

Om dit zo goed mogelijk te realiseren, heb ik een proces van vijf fases ontwikkeld: de MBOUW-code. Door bij de mens te beginnen, dan het team aan te sluiten, verandert het proces én realiseer je beter output.

Maak het concreet

In de startfase van de MBOUW-code leg ik concreet de probleemstelling vast. Waar kan ik precies mee helpen? Door veel te vragen, maar ook veel te luisteren, kom ik tot de kern van het probleem en maak ik deze inzichtelijk.

Binnen beginnen

Het probleem is vastgesteld, maar hoe komt deze tot stand? In deze fase van het proces ga ik op zoek naar zowel de interne als externe zaken die van invloed zijn op het probleem. Ik verzamel alle gegevens die ik nodig heb om helder te krijgen waardoor het probleem is ontstaan en wat er nodig is om te verbeteren. Hiervoor besteed ik vooral tijd en aandacht aan de werknemers in het bedrijf. Wat zijn hun persoonlijke uitdagingen? En hoe kijken zij naar de opgemerkte problemen?

Oorzaak & oplossing

Zodra we helder hebben wat het probleem is en hoe deze in stand blijft, wordt het tijd om samen met de opdrachtgever te kijken naar de oplossing. Waar willen we naartoe als het probleem er niet meer is? Samen met de opdrachtgever stel ik een stappenplan op dat leidt naar een gewenste situatie.

Uitvoering

Deze fase betreft de uitvoering van het stappenplan. Hierin begeleid ik, op coachende wijze, zowel de opdrachtgever als de werknemers. Ik creëer een veilige omgeving waarin ik alle betrokkenen binnen de organisatie of het bedrijf stimuleer om proactief een bijdrage te leveren. Tijdens deze fase monitor ik het verloop, stuur ik bij waar nodig én grijp ik in als blijkt dat het team vastloopt.

Warm houden

In de laatste fase blik ik samen met de opdrachtgever terug. Welke stappen hebben we precies gezet? Hoe houden we het behaalde resultaat vast? En wat zijn eventuele vervolgstappen? Opgedane kennis wordt gedeeld met alle afdelingen en we plannen evaluatiemomenten in.
Samen kijken we hoe we deze werkwijze kunnen waarborgen en wat er wellicht nog nodig is, zodat het probleem zich in de toekomst niet opnieuw voordoet.

Het complete proces ziet er bij iedere klant anders uit. Afhankelijk van de vraag en de behoefte van de klant stel ik een plan op dat het beste aansluit bij de betreffende opdrachtgever. Het kan dus voorkomen dat bij de uitvoering van het plan de verschillende fases van de MBOUW-code door elkaar heen lopen. Daarbij blijf ik continu monitoren en zorg ik ervoor dat het proces altijd naar wens verloopt.