Meer blogs

Het inspireren van medewerkers

Betrokken en geïnspireerde medewerkers creëer je op tal van manieren. Inspirerend leiderschap is de meest succesvolle manier. Directeuren en managers zijn vaak onzichtbaar voor medewerkers op de werkvloer en al helemaal voor de klanten. Medewerkers die mensgerichtheid in de praktijk moeten brengen, hebben juist veel behoefte aan betrokkenheid en inspiratie. Zij willen een voorbeeld zien van hoe het wel moet, hoe kernwaarden van papier worden omgezet in de praktijk en hoe deze concreet handen en voeten krijgen.